Polityka bezpieczeństwa

Przygotowujemy „Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi” , która stanowi dokumentację przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podstawową wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego jest stworzenie kompleksowego zestawu Procedur Bezpieczeństwa Informacji, który pozwala na wykorzystanie Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego jako dokumentu operacyjnego i przynoszącego realne korzyści biznesowe. Prawidłowo stworzony zestaw Procedur jest nieodzownym i podstawowym środkiem wdrażania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Instrukcja zawiera między innymi procedury:
– Administratora Danych Osobowych (ADO),
– Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
– Administratora Systemu Informatycznego (ASI),
– standardowych użytkowników,
– rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy dla użytkownika systemu
– zabezpieczenia danych
– archiwizacji
– monitorowania dostępu do danych

Do każdej instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi przygotowujemy także:
– wzorce dokumentów
– inwentaryzacje oprogramowania
– inwentaryzacje sprzętu komputerowego